مشتریان

list

 
نام واحدنام واحد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشرکت مدیریت تولید برق بیستون
شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)شرکت مدیریت تولید برق طوس
مجتمع فولاد آلیاژی ایرانصنایع روغن مارگارین
شرکت داروشیشه قزوینمجتمع فولاد صنعت بناب
مجتمع فولاد امیرکبیر کاشانشرکت ماشین سازی اراک
شرکت کالا الکتریک (به سفارش صنایع انرژی اتمی)دانشگاه فردوسی مشهد
مجتمع آهن و فولاد غدیر ایرانیانشرکت آلیاژ مفتول سپاهان
مجموعه توسعه گاز خمینمجتمع گازهای طبی و صنعتی سامان گاز
صنایع گازی پرستلیگاز اکسیژن مهدی
شرکت آراد گاز گستر سمنانشفا گستر لار
شرکت پارس هوای البرزشرکت شیمیایی فخر آباده
شرکت سپهر گاز کاویانصنایع چسب دلتا
شرکت پارسان گاز اصفهانکارخانجات گاز اکسیژن خوراکیان
شرکت فاران صنعت مهرگاز اکسیژن طوس
شرکت رش باران یزدگاز اکسیژن برش کار
شرکت تحسین صنعت ایرانیان گازتولید اکسیژن فدک
گاز اکسیژن شاهد شوششرکت پاینده گاز
گاز اکسیژن ایرانگاز اکسیژن صحرای خرمشهر
جولان گاز سپاهانیونیورسال گاز کرج
شرکت دانش پژوهان صنعت نانوشرکت توسعه صنایع برز (به سفارش کارخانجات لوله و نورد مشهد)