مشتریان

1

2

 
نام واحدنام واحد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایرانشرکت مدیریت تولید برق بیستون
شرکت فرآورده های روغنی ایران (فریکو)شرکت مدیریت تولید برق طوس
مجتمع فولاد آلیاژی ایرانصنایع روغن مارگارین
شرکت داروشیشه قزوینمجتمع فولاد صنعت بناب
مجتمع فولاد امیرکبیر کاشانشرکت ماشین سازی اراک
شرکت کالا الکتریک (به سفارش صنایع انرژی اتمی)دانشگاه فردوسی مشهد
مجتمع آهن و فولاد غدیر ایرانیانشرکت آلیاژ مفتول سپاهان
مجموعه توسعه گاز خمینمجتمع گازهای طبی و صنعتی سامان گاز
صنایع گازی پرستلیگاز اکسیژن مهدی
شرکت آراد گاز گستر سمنانشفا گستر لار
شرکت پارس هوای البرزشرکت شیمیایی فخر آباده
شرکت سپهر گاز کاویانصنایع چسب دلتا
شرکت پارسان گاز اصفهانکارخانجات گاز اکسیژن خوراکیان
شرکت فاران صنعت مهرگاز اکسیژن طوس
شرکت رش باران یزدگاز اکسیژن برش کار
شرکت تحسین صنعت ایرانیان گازتولید اکسیژن فدک
گاز اکسیژن شاهد شوششرکت پاینده گاز
گاز اکسیژن ایرانگاز اکسیژن صحرای خرمشهر
جولان گاز سپاهانیونیورسال گاز کرج
شرکت دانش پژوهان صنعت نانوشرکت توسعه صنایع برز (به سفارش کارخانجات لوله و نورد مشهد)
شرکت پالایش نفت سپاهانشرکت لوله و نورد اهواز
شرکت فولاد کبکان (گروه صنعتی شکفته)صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز
مجتمع صنعتی پارسیان پارت پاسارگادصنایع شیمیایی فارس
اصفهان کوپلیمرگندله سازی اردکان (پامیدکو)
شرکت جندی شاپورشرکت کیمیاگران امروز
روی اندیشان گنبدذوب آهن اصفهان
فولاد مبارکهپالایشگاه فجر جم
نیروگاه اصفهاننیروگاه سهند بناب
دانشگاه صنعتی مالک اشترپتروشیمی اروند
سازمان تامین اجتماعیاکسیژن سراجی
روی اندیشان گنبدتوسعه افق ایران (به سفارش نفت فلات قاره)
مجتمع گازهای طبی و صنعتی اخوان کلانتریاکسیژن سازان
اکسیژن مازرون آملاکسیژن طوس سبزوار
اکسیژن هرمزگانمازند اکسیژن
بیمارستان تامین اجتماعی سقزبیمارستان خرم آباد
اکسیژن ارومیه گازاکسیژن بروجن
اکسیژن ارک اکسیدسهیل گاز