تاییدیه ها

مجوز واحد فناور

99.1

 

استاندارد اتحادیه اروپا (CE)

????????????????????????????????????

آزمایشگاه همکار اداره استاندارد (گواهی کالیبراسیون)1

2

 —————————————————————————————————————————————————————————————————

 تاییدیه از مشتریان:

شرکت تولید نیروی برق سهند

Sahand

نیروگاه حرارتی بیستون

bisoton

نیروگاه حرارتی طوس

Doc1

شرکت نفت سپاهان

Pooyesh

صنایع روغن مارگارین

margarin

شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

amirkabir

شرکت آهن و فولاد غدیر ایرانیان

33

صنایع ماشین سازی اراک

3

کارخانجات گاز اکسیژن خوراکیان

4

صنایع گازی پرستلی

6